ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 ประกาศซื้อขายฟรี
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 รับซื้อเพชร
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 
  กิจกรรม
งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (เข้าชม 8 ครั้ง)
งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาร่วมพิธีเปิดงานปีใหม่ม้ง พ.ศ.2561 (เข้าชม 73 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาร่วมพิธีเปิดงานปีใหม่ม้ง พ.ศ.2561&nb
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (เข้าชม 5 ครั้ง)
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชก
นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอพญาเม็งราย ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา (เข้าชม 52 ครั้ง)
นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอพญาเม็งราย ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโย
ร่วมงานพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี 2560 (เข้าชม 324 ครั้ง)
ร่วมงานพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย (เข้าชม 42 ครั้ง)
กิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบร
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 (เข้าชม 67 ครั้ง)
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560
โครงการจัดงานมหกรรมอาเซียน ประจำปี 2560 (เข้าชม 60 ครั้ง)
โครงการจัดงานมหกรรมอาเซียน ประจำปี 2560
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพญาเม็งราย (เข้าชม 109 ครั้ง)
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพญาเม็งราย
และคณกรรมการบริหารงา
พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ (เข้าชม 55 ครั้ง)
พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ
ประจำปีการศึกษา 2559
กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290