ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 ประกาศซื้อขายฟรี
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 รับซื้อเพชร
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

** ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับชำระภาษี  ประจำปี 2560 **

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาขอเชิญประชาชนร่วมชำระภาษีประจำปี พ.. 2560

            1. ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม เมษายน ของทุกปี

            2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดชำระภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

            3. ภาษีป้าย กำหนดรับชำระภาษีตั้งแต่มกราคม มีนาคม ของทุกปี

 ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ในวันและเวลาราชการ

โทร. 053-788179 , 053-788000 ต่อ 16


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 25 ธ.ค. 2559  เวลา 14:20 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 79 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โพสเมื่อ 03 ก.ย. 2561
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.แม่เปา  โพสเมื่อ 21 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โพสเมื่อ 05 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา   โพสเมื่อ 24 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคหนังสือ เพื่อดำเนินงาน ที่อ่านที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290