ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่นและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 ตรวจสอบภายใน
 แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานการเจ้าหน้าที่
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนป้องกันการทุจริตและรายงานการติดตามการดำเนินการตามแผน ฯ
 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ว
 กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
 E-Service
 สายด่วยสายตรงถึงผู้บริหาร
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.แม่เปา
 ฐานระบบข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน
 องค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)
 งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 คู่มือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 รายงานผลตามนโยบายงดรับงดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
 งานสวัสดิการสังคม
 ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ อบต.แม่เปา (Back Office)
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM)
 E-BOOKS
 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ฯ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 ศูนย์ อปพร.
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 ช่องทางการขออนุญาตใช้สถานที่ อบต.แม่เปา E-Service
 ช่องทางขอรับอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนE-Service
 ช่องทางขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจาก อบต.แม่เปา E-Service
 ช่องทางการติดต่อสอบถาม
 Social Network
 
 
 บ้านสันเจริญ หมู่ 1
 บ้านสบเปา หมู่ 2
 บ้านแม่เปา หมู่ 3
 บ้านทุ่งเจ้า หมู่ 4
 บ้านขุนห้วยแม่เปา หมู่ 5
 บ้านสันติคีรี หมู่ 6
 บ้านกระแล หมู่ 7
 บ้านสันหลวง หมู่ 8
 บ้านสันสามัคคี หมู่ 9
 บ้านนาเจริญ หมู่ 11
 บ้านแม่เปาเหนือ หมู่ 12
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ หมู่ 13
 บ้านสบเปาใหม่ หมู่ 14
 บ้านทุ่งเจ้า หมู่ 15
 บ้านแม่เปาใต้ หมู่ 16
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ หมู่ 17
 บ้านทุ่งเจ้าใต้ หมู่ 18
 บ้านนาเจริญใหม่ หมู่ 19
 บ้านสบเปา หมู่ 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
 ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  กระดานข่าว
พบกระทู้ 30 รายการ สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
 หัวข้อกระทู้ โพสโดย วันที่ ตอบ อ่าน
  สล็อต ทดลอง เล่น.. pg 27 ก.พ. 2567 0 2
  สล็อตใหม่มาแรงที่สุด.. 789c 27 ก.พ. 2567 0 2
  เปลี่ยนผู้ดูแลคนพิกา.. เจมส์ 05 ก.พ. 2567 1 75
  ข้อมูลบนเว็บของ อบต. อ.. ส้ม 05 ก.พ. 2567 1 53
  กองทุนสวัสดิการ.. สุพรรณ 02 ก.พ. 2567 1 45
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ต... ทรงศักดิ์ 01 ก.พ. 2567 2 43
  ทะเบียนบ้านอยู่ต่างอ.. สร้อย 01 ก.พ. 2567 1 26
  เบิกค่ารักษาพยาบาลกอ.. อำพร 01 ก.พ. 2567 1 21
  เปิดรับสมัครกองทุนวั.. แจ๋ว 01 ก.พ. 2567 1 26
  รับสมัครนักเรียนเข้า.. สุนิสา 01 ก.พ. 2567 1 24
  กิ่งไม้ข้างบ้าน.. คำ 31 ม.ค. 2567 1 22
  จะขอรถน้ำดับเพลิงมาเ.. วัดป่าเย็นบุญ 31 ม.ค. 2567 1 19
  การขอใบอนุญาตกิจการท.. บุ๋ม 31 ม.ค. 2567 1 16
  รร.ผู้สูงอายุ อายุเท่.. สมศักด์ 24 ม.ค. 2567 1 21
  รบกวนสอบถามจดทะเบียน.. ร้านยางรถยนต์ 24 ม.ค. 2567 1 29
  สร้างบ้านต้องขออนุญา.. ม.7 24 ม.ค. 2567 1 24
  ไฟกิ่งในหมู่บ้านดับต.. จันทร์เป็ง 24 ม.ค. 2567 2 30
  ขึ้นทะเบียนผู้สูงอาย.. ปราณี 24 ม.ค. 2567 1 28
  สอบถามคะแนนสอบ.. เกียรติศักดิ์ 24 ม.ค. 2567 1 26
  ถ้าจะส่งโครงการขอเงิ.. หมู่ 19 27 ก.พ. 2566 1 143
  ไม่ทราบว่าปี พ.ศ.2566 อบต... กลุ่มผู้ปลูกมะม่วง 27 ก.พ. 2566 0 137
  มาตรการลดหมอกควันหรื.. สงกรานต์ 17 ก.พ. 2566 2 145
  การแข่งขันกีฬาตำบล.. คนหมกีฬา 17 ก.พ. 2566 1 160
  ต้องการจะถมดินสร้างบ.. หมู่ 13 17 ก.พ. 2566 1 104
  การขอใบอนุญาต.. รัชณีย์ 16 ก.พ. 2566 1 116
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต... ผู้ประกอบการร้านค้า 16 ก.พ. 2566 1 96
  เด็กแรกเกิด.. เทวิกา 16 ก.พ. 2566 1 116
  จดทะเบียนพาณิชย์ต้อง.. เสกสรร 16 ก.พ. 2566 2 109
  ขอแสดงความคิดเห็น กา.. หมู่ 7 09 มิ.ย. 2565 5 167
  การประเมินคุณธรรมและ.. ดวงเดือน 14 มี.ค. 2565 1 245
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร​ : 053-788179 โทรสาร ​: 053-788179 ต่อ 16 Email : sao.maepao@hotmail.com