ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 ประกาศซื้อขายฟรี
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 รับซื้อเพชร
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 
ประตูสู่พญาเม็งราย หลากหลายวิถีชนเผ่า แม่เปาถิ่นคนดี มากมี (แหล่ง)น้ำ ป่า (ไม้) และ สวนยางพารา  


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เข้าชม 75 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เข้าชม 771 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่องผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) (เข้าชม 51 ครั้ง)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เข้าชม 90 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เข้าชม 68 ครั้ง)
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เข้าชม 147 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (เพิ่มเติม) (เข้าชม 75 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (เข้าชม 103 ครั้ง)
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก วันที่ 15 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี (เข้าชม 65 ครั้ง)
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย วันที่ 13 กันยายน 2559 ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านสันหลวง หมู่ 8 (เข้าชม 52 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลแม่เปา (โรงเรียนผู้สูงอายุ) (เข้าชม 13 ครั้ง)
ประมาณการราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลแม่เปา (โรงเรียนผู้สูงอายุ) (เข้าชม 7 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลแม่เปา (โรงเรียนผู้สูงอายุ) (เข้าชม 7 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านแม่เปา หมู่ 3 (เข้าชม 20 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีต ม.17 (เข้าชม 24 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร สายกิ่วช้างคับ ม.7 (เข้าชม 23 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร สายห้วยฮ้อม ม.1 (เข้าชม 28 ครั้ง)
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.11 เชื่อม ม.19 (เข้าชม 38 ครั้ง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.20 (เข้าชม 37 ครั้ง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.14 (เข้าชม 23 ครั้ง)
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (เข้าชม 29 ครั้ง)
พิ
นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอพญาเม็งราย ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา (เข้าชม 27 ครั้ง)
นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเ
ร่วมงานพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี 2560 (เข้าชม 373 ครั้ง)
ร่วมงานพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระปรมินทรมหาจุ
กิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย (เข้าชม 48 ครั้ง)
กิจกรรมเชิญธงชาติไทย เน
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 (เข้าชม 85 ครั้ง)
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
กิจกรรมทั้งหมด

  การแข่งขันฟุตบอลเป็นกีฬ.. 8
  "ขอเชิญอบรม ""การใช้ SketchUp แล.. 1355
  ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบร.. 131
  ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงาน.. 185
  ขายเครื่องพิมพ์สมุดเงิน..   228
  รับซื้อเพชร รับซื้อนาฬิก..   309
  บริการรถรับจ้าง ราคากันเ.. 189
  บริการรถรับจ้างที่จังหว.. 202
  รถกะบะย้ายบ้าน รถบรรทุก6.. 218
  โครงการอบรมการใช้งาน-โปร.. 192
นายณัชฐิศักดิ์ ภูมา
นายก อบต.แม่เปา
นายฐิติพันธ์ เข็มขาว
รองนายก อบต.แม่เปา
นายสารสิทธิ สิทธิสาร
รองนายก อบต.แม่เปา
นายอนันต์ แก้วมหานิล
เลขานายก อบต.แม่เปา
นายอนันตชัย นาระถี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย