ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 สํานักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา ฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 บทบาทอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
 บ้านสันเจริญ
 บ้านสบเปา
 บ้านแม่เปา
 บ้านทุ่งเจ้า
 บ้านขุนห้วยแม่เปา
 บ้านสันติคีรี
 บ้านกระแล
 บ้านสันหลวง
 บ้านสันสามัคคี
 บ้านนาเจริญ
 บ้านแม่เปาเหนือ
 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ
 บ้านสบเปาใหม่
 บ้านทุ่งเจ้า ม 15
 บ้านแม่เปาใต้
 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้
 บ้านทุ่งเจ้าใต้
 บ้านนาเจริญใหม่
 บ้านสบเปา ม 20
 
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 ประกาศซื้อขายฟรี
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 รับซื้อเพชร
 งานราชการ
 คลังข่าวมหาดไทย
 
ประตูสู่พญาเม็งราย หลากหลายวิถีชนเผ่า แม่เปาถิ่นคนดี มากมี (แหล่ง)น้ำ ป่า (ไม้) และ สวนยางพารา  


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เข้าชม 34 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลแม่เปา (เข้าชม 23 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ แหล่งเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่เปา (เข้าชม 37 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคหนังสือ เพื่อดำเนินงาน ที่อ่านที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน (เข้าชม 29 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา (เข้าชม 48 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เข้าชม 7 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (เข้าชม 29 ครั้ง)
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.แม่เปา (เข้าชม 27 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เข้าชม 137 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เข้าชม 826 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.19 (เข้าชม 19 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกระแล หมู่ 7 (เข้าชม 43 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสบเปาใหม่ หมู่ 14 (เข้าชม 40 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสบเปา หมู่ 20 (เข้าชม 43 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลแม่เปา (โรงเรียนผู้สูงอายุ) (เข้าชม 42 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันสามัคคี หมู่ 9 (เข้าชม 34 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่เปาเหนือ หมู่ 12 (เข้าชม 40 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลแม่เปา (โรงเรียนผู้สูงอายุ) (เข้าชม 54 ครั้ง)
ประมาณการราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลแม่เปา (โรงเรียนผู้สูงอายุ) (เข้าชม 55 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลแม่เปา (โรงเรียนผู้สูงอายุ) (เข้าชม 47 ครั้ง)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 (เข้าชม 4 ครั้ง)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา สมัยวิสามัญ
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (เข้าชม 94 ครั้ง)
พิ
นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอพญาเม็งราย ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา (เข้าชม 100 ครั้ง)
นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเ
ร่วมงานพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี 2560 (เข้าชม 484 ครั้ง)
ร่วมงานพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระปรมินทรมหาจุ
กิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย (เข้าชม 109 ครั้ง)
กิจกรรมเชิญธงชาติไทย เน
กิจกรรมทั้งหมด

  ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เกม .. 54
  แนะนำเกมส์น่าเล่น 2018.. 92
  การแข่งขันฟุตบอลเป็นกีฬ.. 90
  "ขอเชิญอบรม ""การใช้ SketchUp แล.. 1450
  ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบร.. 218
  ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงาน.. 244
  ขายเครื่องพิมพ์สมุดเงิน..   283
  รับซื้อเพชร รับซื้อนาฬิก..   465
  บริการรถรับจ้าง ราคากันเ.. 233
  บริการรถรับจ้างที่จังหว.. 252
นายณัชฐิศักดิ์ ภูมา
นายก อบต.แม่เปา
นายฐิติพันธ์ เข็มขาว
รองนายก อบต.แม่เปา
นายสารสิทธิ สิทธิสาร
รองนายก อบต.แม่เปา
นายอนันต์ แก้วมหานิล
เลขานายก อบต.แม่เปา
นายอนันตชัย นาระถี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย